Braliśmy udział w realizacji wielu niekomercyjnych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pracami, z których jesteśmy szczególnie dumni.

  1. Tablice pamiątkowe na zabytkowym cmentarzu rzymsko - prawosławnym na ulicy Francesco Nullo w Olkuszu.
  2. tablice
  3. Tablice zamontowane w Chlinie, Załężu i Przysiece upamiętniające bohaterstwo mieszkańców w walce z hitlerowcami.
  4. Pomnik poświęcony pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych.
  5. tablice
  6. Pomnik ku pamięci bohaterów poległych w walkach o niepodległość ojczyzny 1914-1920 (Bolesław)
  7. Konserwacja rzeźby Św. Barbary w parafii pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła
  8. tablice
  9. Pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu przy ulicy Fracesco Nullo - pomnik pojednania młodzieży polsko-niemieckiej.
  10. tablice

Stale współpracujemy z kombatantami Olkuskimi w zakresie prac na cmentarzu przy ulicy
Francesco Nullo.